Wiersz pamięci

Była taka zima, kiedy zamarzły wszystkie marzenia

Był taki rok, kiedy nie nadeszło lato.

I byli oni w tamtym czasie,

Waleczni, głupi, przegrani.

 

Był taki rok, gdy wielu wypłynęło w morze,

Ale żaden nie powrócił,

choć wielu błagało żarłoczny ocean,

by nie zabierał ich dzieci.

 

I był taki rok, gdy stanęli przeciw sobie,

Bo nie widzieli innej drogi,

Gdy zgubili się, jak się zdawało by nie powrócić

I nie zobaczyć już nigdy twarzy wroga.

 

I jest taki czas, gdy ciszę wymowną przerywa wzrok jedynie…

Wzrok tego, który wie i pamięta, bo widział wszystkie te lata…