Reqiuescat in pace

I wyszedł by nigdy nie wrócić
Choć żył jeszcze w stosach ubrań
Promieniach uśmiechu
Oczach błękitnych jak nadzieja na świętość

Choć ruszał pustą skorupą ciała
Umarł. Całe lata temu.