Prawdy

Gdzieś na ścianie jest zegar
co sekundy odmierza
co nas drogą popycha
do nieba

Gdzieś za snami jest słońce
które nigdy nie gaśnie
i kierunek wskazuje
właściwy

A my tutaj w pokoju
między smutku ścianami
nieruchomo, na krzesłach
wciąż tkwimy

A my w twierdzy mieszkania
nieszczęśliwi i sami
czasu liczyć nie chcemy,
w słońce nie wierzymy…