Czasem wątpliwość rodzi sprawiedliwość

Rzucam monetą.
Rozwrzeszczany orzeł na górze.
Złoty talar uderza o ziemię.
Gniotąc delikatną twarz na rewersie.

Odwieczna prawidłowość.
Już Midas przegrał.
Własne marzenia.